Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Πρόσκληση σε Εσπερίδα με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος: “Τα όμορφα χωριά όμορφα ζωντανεύουν: Πανασός.” από την Περιβαλλοντική Ομάδα του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου, οι Μυθοκρουσμένοι

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...