Σ.Ε. Φιλολόγων Καλοκύρη Βασιλεία: Υπενθύμιση προθεσμιών για Σχέδια Δράσης και Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας σχολ. έτ. 2023-2024 και συνεννόηση-συντονισμός με Σύμβουλο Παιδαγωγικής αρμοδιότητας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...