Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση για συμμετοχή Eκπαιδευτικών στην Ημερίδα Διάχυσης (Παν/μιο Κρήτης, ΦΚΣ. Σάββατο, 10-10-20, 9.45- 2.30)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...