Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Φιλολογικά διαδικτυακά Σεμινάρια στο Πρόγραμμα του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης “Κύκλοι επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση” και προώθηση των Συμπληρωματικών Οδηγιών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (υπ’ αρ. πρωτ. 153907/Δ2/11-11-2020 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...