Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ: Ενημέρωση συναδέλφων για χρήσιμο ψηφιακό υλικό: Προώθηση Εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. για ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, σχετικούς με θέματα Πολιτισμού στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...