Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Σχετικά με τα αιτήματα δημιουργίας / διατήρησης δεύτερου τμήματος τάξης, σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...