Γνωστοποίηση ΦΕΚ 5013/Β΄/09-08-2023 με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.351.1/150/ 33121/Ε3/22.3.2023 απόφασης: «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (Β’ 1964).”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...