Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εκπαιδευτική παρέμβαση–δειγματική διδασκαλία και επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού. ( ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ )

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...