Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενημερωτικής, επιμορφωτικής Συνάντησης  προς τους Διευθυντές Γυμνασίων Ηρακλείου, Λασιθίου, παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, με θέμα :”Μεταφορά ενημέρωσης για την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών: Διάχυση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή της σε σχολεία της χώρας μας, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...