Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ Ι.: Ανακοίνωση επιμορφωτικής συνάντησης-Εργαστηριακού Σεμιναρίου ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας και ανατροφοδότησης για το Πρόγραμμα Σπουδών των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου (Ημερήσιου και Εσπερινού), με εστίαση στην Ιστορία Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, με αφορμή το εκπαιδευτικό υλικό των Οδηγιών, των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων Παραρτημάτων σχολικού έτους 2019-2020 – Εργαστηριακές ασκήσεις και διδακτικά παραδείγματα – Βασικές επισημάνσεις και για την ενισχυτική διδασκαλία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...