Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Επιμορφωτική, φιλολογική Ημερίδας Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας (με βιωματικά Εργαστήρια) για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2019-2020 (α) Επισημάνσεις για τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση στα Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ τάξης Λυκείου (Πειραματική Βαθμολόγηση, με βάση ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης) και β) Πειραματική Βαθμολόγηση, με βάση τα θέματα προσομοίωσης, του Ι.Ε.Π. στο μάθημα “της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...