Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Ο.Π.Α.Σ) και επισημάνσεις επί “των Συμπληρωματικών οδηγιών-διευκρινίσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020”- Ειδικά σχόλια για το περικείμενο (Σοφιστική ηθική, Σωκρατική-Πλατωνική ηθική, Αριστοτελική, ηθική κ.ά) και την αξιοποίηση των παράλληλων μεταφράσεων-Ενδεικτικά παραδείγματα διδακτικής προσέγγισης του αρχαιοελληνικού κειμένου από το πρωτότυπο και κριτήρια αξιολόγησης (Ανατροφοδότηση από την αντίστοιχη επιμορφωτική, φιλολογική Ημερίδα Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας 17ης-1-2020, 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...