Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Διαδικτυακά επιμορφωτικά Σεμινάρια για τα σχολεία παιδαγωγικής και επιστημονικής αρμοδιότητας (από 30-3-2020 έως 10-4-2020): α. Ωράριο τηλεδιασκέψεων, β. Περιεχόμενο Προγράμματος καθημερινών επιμορφωτικών, διαδικτυακών Σεμιναρίων για τα σχολεία παιδαγωγικής αρμοδιότητας, με θέμα: <<Ανατροφοδότηση για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση…>>, με βάση τα προβλεπόμενα (Σχετική με τις Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ.πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020)-Συνολικό Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας για τα σχολεία παιδαγωγικής αρμοδιότητας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...