Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Ε.Ε.Α/Α.μ.Ε.Α.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…