Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ: Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Διεπιστημονικού Προγράμματος “Σύνδεση των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, Συνέχεια και Μετάβαση, μέσα από τα Διδακτικά Αντικείμενα”, – Ανακοίνωση του 1ου επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Νεοελληνική Γλώσσα/Έκφραση -Έκθεση, Μετάβαση και Σύνδεση των Βαθμίδων Εκπαίδευσης-Διδακτικά παραδείγματα και εφαρμογές στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» του αντίστοιχου Κύκλου Επιμορφώσεων για τη Νεοελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και την Ιστορία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...