Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Συμμετοχή Φιλολόγων Σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη στο «Εκπαιδευτικό – Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση» (Έγκριση υλοποίησης ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ). Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...