Αναπληρωτές (& Ωρομίσθιοι) 2021-2022

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των βεβαιώσεων εργοδότη (ένσημα) και προϋπηρεσίας για τους Αναπληρωτές και Ωρομίσθιους που εργάσθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022