α) Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και β) Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κό κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...