Συμπλήρωση της αρ. πρ. 131994/Γ2/26-08-2019 (ΩΕΙΨ4653ΠΣ-Χ9Ψ) Υπουργικής Απόφασης ανανεώσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...