Κατηγορία: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Προσλήψεις 106 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: (α) 7 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και (β) 52 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων...

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού του αγγλόφωνου τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

66ΑΧ46ΝΚΠΔ-ΑΞΠ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προσλήψεις 130 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: (α) 10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και (β) 44 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων...

Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει].

Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, με την υπ’ αριθμ. 16781/Ε1/16-2-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ) Ειδική Προκήρυξη, καλούνται οι εγγεγραμμένοι: (α) προσωρινούς αξιολογικούς...

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – ΤΕ16 ή, ιδιωτών εμπειροτεχνών (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Γκάιντα στο Μουσικό σχολείο, Κομοτηνής για το διδακτικό έτος 2023-2024

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – ΤΕ16 ή, ιδιωτών εμπειροτεχνών (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Γκάιντα στο Μουσικό σχολείο, Κομοτηνής για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις 904 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις 904 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024 Από το...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 2η Προκήρυξη: Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Θερίσου ενός (1) ωρομισθίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού (ΕΜ16) για τη μουσική ειδίκευση “Κρητική Λύρα”

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_656Μ46ΝΚΠΔ-ΣΓΦ-1 ΑΙΤΗΣΗ 2ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2024

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογράφος» Κατεύθυνσης Θεάτρου – Κινηματογράφου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Θερίσου ενός (1) ωρομισθίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού (ΕΜ16) για τη μουσική ειδίκευση “Κρητική Λύρα”

6ΑΡΩ46ΝΚΠΔ-4ΗΦ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΝΡΔ46ΝΚΠΔ-ΥΞΨ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αποφάσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βάσει Ειδικής Προκήρυξης

20240108 1191_Ε1 Ειδ. Προκ. Προσλ. ΕΞΑΤ. (22) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 6Η5Α46ΝΚΠΔ-ΒΟ0 20240108 1215_Ε1 Ειδ. Προκ. Προσλ. ΕΞΕΙΔ. (38) Βθμια ΕΣΠΑ 6Λ9Υ46ΝΚΠΔ-Ψ6Ο 20240108 1220_Ε1 Ειδ. Προκ. Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (164) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 9Ι3246ΝΚΠΔ-81Β 20240108 1222_Ε1...

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024

20231229 149398_Ε1 Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πέντε (5) αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της 2ης Ειδικής Πρόσκλησης

Σας αναρτούμε, για την ενημέρωσή σας, τις πέντε (5) αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της 2ης Ειδικής Πρόσκλησης:​ ​​​τη με αριθ.πρωτ. 1098/Ε4/08-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΕ246ΝΚΠΔ-Ψ0Φ) απόφαση με θέμα: Πρόσληψη 20 μελών ΕΕΠ και εκπ/κών ΠΕ87.02 ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής...

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών

Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής...

Τοπική επαναπροκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση ΣΑΞΟΦΩΝΟ – ΛΑΟΥΤΟ

Φ.16.2_20709_21-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΛΑΟΥΤΟ 6Κ2546ΝΚΠΔ-ΡΔΗ Φ.16.2_20713_21-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΣΑΞΟΦΟΝΟ 6ΙΠ846ΝΚΠΔ-ΖΗ1

Προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 252 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και ΤΕ01.30-Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος...

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2023 – 24 & Κατανομή ειδικοτήτων

ΕΔΕΜ ΣΥΝ 2_145308_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ – ΕΔΕΜ ΕΞΕ – 146649 – 2023 – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων – ΕΔΕΜ ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 & Κατανομές Ειδικοτήτων

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΩΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023_2024 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ 146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24

Πρόσληψη 10 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με κωδικό ΟΠΣ 6002623

20231220 146756_Ε1 Προσλ. ΜΑΘΗΤΕΙΑ (10) Βθμια ΕΣΠΑ 95ΑΖ46ΝΚΠΔ-ΨΑ3

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού...

Τοπική προκήρυξη της ΔΔΕ Δωδεκανήσου πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Κανονάκι στο Μουσικό σχολείο Ρόδου για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΨΖ9Δ46ΝΚΠΔ-ΦΨΤ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 8413 20.12.2023

Τοπική προκήρυξη της ΔΔΕ Βοιωτίας για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με μουσική ειδίκευση «Φλάουτο», «Τρομπέτα» και «Σαντούρι»

6Η8Ε46ΝΚΠΔ-ΘΗΣ_ΤΟΠΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ