Κατηγορία: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΩΝ, ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ _ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πρόσκληση δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ_2024 ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και Τμημάτων Ένταξης για Βελτιώσεις-Οριστικές τοποθετήσεις έτους 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ, 2024 Ενοποιημένος πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστ. τοποθέτησης ΕΑΕ_ 2023-24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Thyrida ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για Βελτιώσεις-Οριστικές τοποθετήσεις έτους 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2024 Ενοποιημένος πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2023-24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Thyrida ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2024

Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026

ΡΤ3Ω46ΝΚΠΔ-9ΚΦ Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης & ΕΑΕ_ 2023-2024

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής Εκπαίδευσης & ΕΑΕ_ 2023-2024 Οριστικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2023-24 Οριστικός πίνακας μοριοδότησης αίτησεων βελτίωσης θέσης-οριστ. τοποθέτησης ΕΑΕ_ 2023-24

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης μελών ΕΒΠ 2023-2024

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης μελών ΕΒΠ 2023-24 Οριστικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοπόθέτησης μελών ΕΒΠ σχολ. έτους 2023-2024

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης μελών ΕΒΠ 2023-24

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης μελών ΕΒΠ 2023-24 Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοπόθέτησης μελών ΕΒΠ σχολ. έτους 2023-2024

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης & ΕΑΕ 2023-24

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής Εκπαίδευσης & ΕΑΕ_ 2023-24 Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αίτησεων βελτίωσης θέσης-οριστ. τοποθέτησης ΕΑΕ_ 2023-24 Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2023-24

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο...

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2024

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2024. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους...

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ 2023-2024

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ 2023-24_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οριστικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ σχολικού έτους 2023_24_ΔΔΕ Ηρακλείου  

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-24

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-24_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οριστικοί πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2023-24_ΔΔΕ Ηρακλείου

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ σχολικού έτους 2023-2024

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ σχολικού έτους 2023-24_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ σχολικού έτους 2023_24_ΔΔΕ Ηρακλείου

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολ. έτους 2023-2024 _ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2023-24_ΔΔΕ Ηρακλείου  

Διευκρινήσεις ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στην ΕΑΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 114650/Ε2/12.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», σελίδα 34, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’΄-Μεταθέσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε περιοχές μετάθεσης για την...

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Πρόσκληση δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Πρόσκληση δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση θεσης & οριστική τοποθέτηση Μελών ΕΕΠ & ΕΕΠ_2023 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ _2023 Οριστικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοπόθέτησης μελών ΕΕΠ &ΕΒΠ σχολ. έτους 2022_2023 ΔΔΕ...

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοινοποίηση στο ορθό οριστικού -ενοποιημένου πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2022-23

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοινοποίηση στο ορθό οριστικού -ενοποιημένου πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ88.02 ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοινοποίηση στο ορθό οριστικού -ενοποιημένου πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής_2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και Τμημάτων Ένταξης για Βελτιώσεις-Οριστικές τοποθετήσεις έτους 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ, 2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Thyrida ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2023