Κατηγορία: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις για συνταξιοδοτικά θέματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2023-2024 και διευκρινίσεις για τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 2023

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021