Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης είναι ένας μεγάλος διοικητικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Κρήτη και από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνη για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά αλλά και για τους μαθητές που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία.

Συγκεκριμένα, η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου έχει υπό την εποπτεία της 101 σχολικές μονάδες (50 Γυμνάσια, 38 Γενικά Λύκεια και 13 Επαγγελματικά Λύκεια) στις οποίες εργάζονται  2300 εκπαιδευτικοί και φοιτούν 22500 μαθητές.

Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και να ελέγχει και να επιβλέπει την εκπαιδευτική διαδικασία και την εφαρμογή διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα φυσικής αγωγής, αγωγής υγείας και άλλα.

Επιπροσθέτως, η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου είναι βασικός αρωγός του Υπουργείου, όπως κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οργάνωση και στην υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής των υποψηφίων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, καθώς και των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στελεχώνεται από έμπειρα και ικανά στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και συνέχεια των εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.