Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Γ΄ Τάξης του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στην Θεσσαλονίκη

Ίσως σας ενδιαφέρουν…