Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Καστελλίου στην ΠΡΑΓΑ ή τη ΡΩΜΗ ή τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...