Γνωστοποίηση ΦΕΚ με θέμα: «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α’ 130/27-06-2023) και «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Β’ 4303/05-07-2023)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...