Ενημέρωση αναφορικά με τη δημοσίευση του με αρ. 2190/τ.Β/7-6-2019 Φ.Ε.Κ. – Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...