Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 7/06-01-2022 της υπ. αριθ. ΓΠ οικ. 360/06- 01-2022 ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των Δομών Εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...