Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 Υ. Α. με θέμα: “Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού” (Β΄ 2053) (ΦΕΚ 121/Α΄/19-01-2022)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...