Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β΄ 1664) Υπουργικής Απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 418/τ.Β’/30-01-2023)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...