Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ που αφορά σε επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο: «Αποτελεσματικά μοντέλα επιμόρφωσης και υποστήριξης των Στελεχών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης και προοπτικής»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...