Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ Β’ 5242/29-08-2023 με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων” (Β’ 878)».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...