Διαβίβαση εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με θέμα: «Ενημέρωση για τις Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μαθητικό πληθυσμό»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...