Γνωστοποίηση Δημοσίευσης 65409/Δ2/12-06- 2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: 99ΓΦ46ΝΚΠΔ-9Γ1) με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. “Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων” (Β’ 4077) (ΦΕΚ Β’ 3418/13-06-2024)

Ίσως σας ενδιαφέρουν…