Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (ΦΕΚ 4511/Β΄/15-10-2018)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...