ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...