Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναδρομική τοποθέτηση στην κενούμενη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ύστερα από τη με αριθ. Φ.350/139/213473/Ε3/29-12-15 Υ.Α. σε συμμόρφωση με τη με αριθ. 566/2014 απόφαση του Δ.Ε.Α.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...