Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 130085/Δ2/18-08-2015 Υ.Α. (Β΄ 1817) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...