Χάρτης Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση:
Μονοφατσίου 8
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 712 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 333720 Fax: 2810 22421

e-mail : mail@dide.ira.sch.g