Σχολικές Μονάδες που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση της ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 12557/15.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...