Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) για το σχολικό έτος 2018-19, μετά από ενστάσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...