ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016-2017

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...