Ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Βιάννου στο ΚΡΗΤΗ TV-ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Βιάννου στο ΚΡΗΤΗ TV-ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την διδακτική επίσκεψη της Α και Γ Γυμνασίου Βιάννου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την διδακτική επίσκεψη της Α και Γ Γυμνασίου Βιάννου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Αθήνα

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Αθήνα

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Βιάννου σε Μουσείο Ελεύθερνας, Αρκάδι και Ρέθυμνο

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Βιάννου σε Μουσείο Ελεύθερνας,Αρκάδι και Ρέθυμνο

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Βιάννου σε Μουσείο Ελεύθερνας, Αρκάδι και Ρέθυμνο

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Βιάννου σε Μουσείο Ελεύθερνας, Αρκάδι και Ρέθυμνο

Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Θεσσαλονίκη

Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Θεσσαλονίκη – 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βιάννου στην Θεσσαλονίκη – 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ