Ετικέτα: 6 ΓΕΛ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των τάξεων Α΄ & Β΄ του 6ου ΓΕΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των τάξεων Α΄ & Β΄ του 6ου ΓΕΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ και Β’ Λυκείου 6ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στην Αθήνα – Καλάβρυτα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ και Β’ Λυκείου 6ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στην Αθήνα – Καλάβρυτα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά 52 μαθητών του 6ου Γενικού Λυκείου στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά 52 μαθητών του 6ου Γενικού Λυκείου στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του 6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου- Πόλη Ρεθύμνου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του 6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου- Πόλη Ρεθύμνου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση ενδοσχολικής επίσκεψης στο 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και ενδοσχολικής, παιδαγωγικής, επιμορφωτικής Συνάντησης με τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση ενδοσχολικής επίσκεψης στο 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και ενδοσχολικής, παιδαγωγικής, επιμορφωτικής Συνάντησης με τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Πρόσκληση συναδέλφων 6ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σε παιδαγωγική Συνάντηση

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Πρόσκληση συναδέλφων 6ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σε παιδαγωγική Συνάντηση