1η Ανακοίνωση διοργάνωσης της 1ης Μαθητικής Έκθεσης Εργαστηριακών Κέντρων Ηρακλείου: “Δημιουργούμε μαθαίνοντας”

1η Ανακοίνωση διοργάνωσης της 1ης Μαθητικής Έκθεσης Εργαστηριακών Κέντρων Ηρακλείου: “Δημιουργούμε μαθαίνοντας”