Ετικέτα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ –ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 2022 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87 έντυπο δήλωσης τοποθέτησης για βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, με τη με αριθμό 19/7-6-2022 πράξη του, ανακοινοποιεί τον πίνακα οργανικών κενών για...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ 19 2022 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022 έντυπο δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείναντα κενά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: 1. Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών, 2. Ανακοινοποίηση πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τη ρύθμιση υπεραριθμίας

Το ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/14-4-2022 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2.  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ:   ΤΟΝ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2022 ΘΕΤΙΚΗ και ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 30/1&2-11-2021 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 16108/2-11-2021) : α) τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κό κλάδου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/4 & 6-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 14745/8-10-2021) : α) διάθεση εκπ/κού σε ΣΜΕΑΕ χωρίς αίτησή της β) τροποποιήσεις διαθέσεων και νέες διαθέσεις εκπ/κών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων όλων των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ 26/22-09-2021)

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/22-09-2021 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 13652/22-09-2021) : τροποποιήσεις προσωρινών τοποθετήσεων και διαθέσεων όλων των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τοποθέτηση μόνιμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ86 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τοποθέτηση μόνιμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ86 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Α) 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

2η ανακοινοποίηση ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ονομαστικoύ Χαρακτηρισμού Υπεραρίθμων 2021