1) Ανάρτηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 2) Λίστα υποψηφίων που πρέπει να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα

Ανάρτηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα Διευθυντών-ντριών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ