Ορισμός των Σ.Κ.Α.Ε., Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε. για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2019-20

Ορισμός των Σ.Κ.Α.Ε., Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε. για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2019-20