Ετικέτα: Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Μουσικού και Καλλιτεχνικού Σχολείου

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στα Μουσικά Σχολεία Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ΦΕΚ Β’ 5643/03-12-2021 ΦΕΚ Β’ 4433/25-09-2021 ΦΕΚ Β’ 4402/23-09-2021