Ετικέτα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων της νέας ελληνικής γλώσσας & λογοτεχνίας (στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας & γραμματείας

Δείτε εδώ το ενημερωτικό δελτίο του ΚΕΓ

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικό έτος 2021-2022

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό για μουσεία και αξιοποίηση τέχνης στα φιλολογικά μαθήματα. Ανάρτηση στις «Συνεργατικές Ιστοσελίδες».

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό για μουσεία και αξιοποίηση τέχνης στα φιλολογικά μαθήματα. Ανάρτηση στις «Συνεργατικές Ιστοσελίδες».

Εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό του Goethe – Institut για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας στην οργάνωση διαδικτυακού μαθήματος

Εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό του Goethe-Institut για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας στην οργάνωση διαδικτυακού μαθήματος

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό της Συντονίστριας Β. Καλοκύρη, με θέμα: «“Ας συνεργαστούμε με την εφηβεία”. Προκλήσεις και προτάσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και εφήβους Γυμνασίου και Λυκείου».

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό της Συντονίστριας Β. Καλοκύρη, με θέμα: «“Ας συνεργαστούμε με την εφηβεία”. Προκλήσεις και προτάσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και εφήβους Γυμνασίου και Λυκείου».

Σ.Ε.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σ.Ε.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020